zondag 03 juni 2018
GOIRKEWANDELING

De voorlopig laatste zondagwandeling van Stadsgidserij Tilburg staat alweer op de kalender. En dat wordt een mooie….! Als er namelijk één wijk het verleden van Tilburg kan weerspiegelen, is het waarschijnlijk wel ’t Goirke. Deze wijk is onlosmakelijk verbonden met de textielnijverheid in Tilburg. De textielfabrieken , kapitale fabrikantenwoningen, arbeidershuisjes , kerk, pastorie en klooster zijn stuk voor stuk overblijfselen uit de tijd dat “meneer pastoor” en “mijnheer de fabrikant” letterlijk en figuurlijk de lakens uitdeelden. “Houde gij ze dom, dan hou ik ze érrem” is een veelgehoorde Tilburgse uitspraak die in de ogen van oud-Tilburgers de gezagsverhoudingen optimaal weergaf.
Misschien moeten we dat met de ogen van nu enigszins nuanceren, maar feit is wel dat zelfs op het kerkhof naast de Goirkese kerk het standenverschil nog altijd zichtbaar is. Kapitale grafstenen van de voormalige textielbaronnen verheffen zich boven de simpele zerk van ‘Jan met de Pet’. Niet voor niets starten we bij ’t Textielmuseum, waar we al direct aan het begin van onze wandeling veel van de hierboven genoemde historie terug kunnen vinden. Maar een rondgang door het Goirke blijft boeien van begin tot het eind. Wat te denken van het unieke doophuisjes uit 1724 dat geheel gerestaureerd werd . En natuurlijk nemen we u ook even mee naar het Wilhelminapark, -alweer een oude herdgang- met een rijk verleden, waar ooit de rammelende melkbussen hun gang naar de CTM vonden. En uiteraard voert de route ook nog langs Museum De Pont om vervolgens via de Goirkestraat weer terug te keren naar het beginpunt.
Op zondag 3 juni starten we om 13:00 uur voor het Textielmuseum in de Goirkestraat. Wandelaars die willen meelopen moeten vooraf wel een plaatsje reserveren. Dat kan via onze website www.stadsgidserij.nl. Onder “agenda” vindt u informatie over de rondleiding en de mogelijkheid online te reserveren. Heeft u geen internet? Bel dan naar Ad Cools 06-38924293. De kosten voor deze wandeling bedragen € 4 per persoon. (kinderen tot 12 jaar gratis).
De zondagwandelingen worden in het zomerseizoen even stopgezet. Maar niet getreurd: in de maanden juli en augustus lopen we wekelijks onze dinsdagavondwandelingen. Elke week op verkenning door steeds weer een ander stukje Tilburg. Houd onze website in de gaten of abonneert u zich op onze nieuwsbrief!

Nog 0 van de 40 beschikbaar!