Kessels gedicht door Wim Franken en Kessels saxofoonorkest

In 2011 herdachten we het 200 jarig bestaan van de begraafplaats Bredaseweg. Stadsgidserij Tilburg zorgde er voor dat vier bekende, reeds lang overleden, Tilburgers uit hun graf opstonden en hun levensverhaal vertelden aan zo'n 300 deelnemers aan deze bijzondere activiteit die twee uitvoeringsdagen had in dat jaar. Muzikaal werden we verrast door een optreden van het Kessels saxofoonkwartet, die een origineel muziekstuk gecomponeerd door Mathieu Kessels (vader van Marietje) ten gehore bracht. Onze secretaris, Wim Franken, droeg tijdens een gedeelte van het muziekstuk een gedicht over Kessels muziekinstrumentenfabriek voor. Rillingen mensen als je dit tezamen hoort. Geniet er van:

http://www.youtube.com/watch?v=6yXcP_ClAKE />