logo Stadsgidserij
Stadsgidserij Tilburg

Als er namelijk één wijk het verleden van Tilburg kan weerspiegelen, is het waarschijnlijk wel ’t Goirke. Deze wijk is onlosmakelijk verbonden met de textielnijverheid in Tilburg. De textielfabrieken, kapitale fabrikantenwoningen, arbeidershuisjes, kerk, pastorie en klooster zijn stuk voor stuk overblijfselen uit de tijd dat “meneer pastoor” en “mijnheer de fabrikant” letterlijk en figuurlijk de lakens uitdeelden. “Houde gij ze dom, dan hou ik ze érrem” is een veelgehoorde Tilburgse uitspraak die in de ogen van oud-Tilburgers de gezagsverhoudingen optimaal weergaf.

Misschien moeten we dat met de ogen van nu enigszins nuanceren, maar feit is wel dat zelfs op het kerkhof naast de Goirkese kerk het standenverschil nog altijd zichtbaar is. Kapitale grafstenen van de voormalige textielbaronnen verheffen zich boven de simpele zerk van ‘Jan met de Pet’. Niet voor niets starten we bij ’t Textielmuseum, waar we al direct aan het begin van onze wandeling veel van de hierboven genoemde historie terug kunnen vinden. Maar een rondgang door het Goirke blijft boeien van begin tot het eind. Wat te denken van het unieke doophuisje uit 1724 dat geheel gerestaureerd werd. En natuurlijk nemen we u ook even mee naar het Wilhelminapark, -alweer een oude herdgang- met een rijk verleden, waar ooit de rammelende melkbussen hun gang naar de CTM vonden. En uiteraard voert de route ook nog langs Museum De Pont om vervolgens via de Goirkestraat weer terug te keren naar het beginpunt.

De wandeling duurt 1 ½ tot 2 uur.

Informatie en reserveren kan via