logo Stadsgidserij
Stadsgidserij Tilburg

Corvele”wordt al in 1418 genoemd. In 1430 spreekt men over de “heertgang van Corvel” en in 1440 over “de heertgang aan den Bercdijk”.  Corvele is zeker een van de oudste herdgangen van Tilburg. Ze wordt doorsneden door de Korvelseweg, wat in het verleden een deel was van de weg van Den Bosch naar Antwerpen. Ten noordoosten van het Korvelplein lagen akkers die aansloten op  “de Schijf”, en ten zuidoosten lag een drassig gebied “de Poel “, waar de Korvelse- en de Oerlesewaterloop hun oorsprong hadden. Het Korvelplein is het voornaamste plein en ook wel het belangrijkste in dit gebied.

Rondom dit plein stonden vroeger de textielfabrieken en boerderijen die zorgden voor de werkverschaffing. Ook stond er een oude molen aan het eind van de Capucijnenstraat. In 1850 werd hier de derde parochie van Tilburg gesticht. De kerk op het plein is 2017 gesloten. Dit was overigens de tweede kerk van Korvel. De eerste kerk stond nl.midden op het Korvelplein. Heel bijzonder in deze wijk is zeker het klooster en de kapel van de Capucijnen.
Tijdens deze wandeling wordt het klooster en mogelijk deze kapel bezocht. De sfeer van rust is hier bijzonder…..

Langs het Korvelplein en de Korvelseweg maken we kennis met de villa’s  en woningen van de Tilburgse textielfabrikanten maar ook van eenvoudige Tilburgers zoals de zanger August de Laat

Huize Nazareth, Stadstuin, terrein van Casteren en niet te vergeten de industrieterreinen van van Doorn-Dams en van Diepen.

Wandeling duurt 1 ½ tot 2 uur

Informatie en reserveren kan via