logo Stadsgidserij
Stadsgidserij Tilburg

“Corvel" wordt al in 1418 genoemd. In 1430 spreekt men over “de heertganck van Corvel “en in 1440 over “Corvel aen den Bercdijk”.
De wijk Korvel behoort tot de oudste delen van Tilburg. Ze wordt doorsneden door de Korvelseweg, ooit een deel van de weg
van Antwerpen naar ’s-Hertogenbosch. Tot deze oude herdgang behoren ook het Laar en de Poel.
Het Korvelplein is ongetwijfeld het voornaamste plein van dit gebied

waarin vroeger boerderijen en textielfabrieken de werkverschaffers waren. In het gebied stond ooit een oude molen.
In dit deel van de stad werd de derde parochie van Tilburg gesticht in 1850. Veel van het religieuze erfgoed van Korvel is nog terug te vinden in de wijk.
Tijdens de wandeling bezoeken we o.a. (onder voorbehoud) de monumentale Korvelse kerk en de kloosterkerk van de Kapucijnen.
We zien de woonplekken van de textielfabrikanten en andere bekende Tilburgers. Kortom een veelzijdig stukje Tilburg dat u wederom zal verrassen.

Wandeling duurt 1 ½ tot 2 uur

Informatie en reserveren kan via